ข้อมูลโรงเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์
- ด่วน! ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม Online(16/04/64)

- ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม(09/03/64)

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม(13/08/63)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม(09/08/63)

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ(31/07/63)

- เลื่อน! การรับสมัครนักเรียน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนไปจนกว่า สพฐ. จะแจ้งแนวทางในการปฏิบัติต่อไป


กิจกรรม


หนังสือราชการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
กลุ่มพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
คณะกรรมการสถานศึกษา

การส่งเสริมความโปร่งใส
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th