โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก


        โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ 4 บ้านหัน ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันตก 82 กิโลเมตร ตามถนนมลิวรรณ (สายขอนแก่น–ชุมแพ) มีพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยมีนายเจริญ สิงขรณ์ เป็นหัวหน้าสาขา ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540
        ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 มีจำนวนห้องเรียน 15 ห้อง มีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th