โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก


นายมนูญ ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อิสราภรณ์ พรเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th