โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

ประกาศโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

       ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียน เวียงนครวิทยาคม เพิ่มเติมคลิก
 

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th